Ugens Anbefaling: 'Dejargonizer' - hjælp elever med nemt at afkode fagsprog 🍋

Introduktion 👋

Velkommen til udgivelse #5, hvor vi deler ugens bedst tip til brugen af ny teknologi inden for uddannelsesområdet.


Ugens anbefaling 🍊

I denne uge anbefaler vi en såkaldt "GPT" til OpenAIs chatbot, ChatGPT. GPT'en går under navnet"Dejargonizer" og har kort fortalt til formål at hjælpe med at afkode fagsprog.

Baggrund 🧠

En custom GPT i ChatGPT er en specialtilpasset udgave af den generelle GPT-model. Den er designet til at håndtere specifikke opgaver eller emneområder. For eksempel kan en custom GPT være trænet til at være ekspert i et bestemt fagområde - eller som i dette tilfælde, at give korte og præcise forklaringer på begreber, der indgår i en hvilken som helst tekst.

Hvorfor er det interessant? 👀

"Dejargonizer" GPT'en er interessant, fordi den nemt kan hjælpe elever med at forstå tekster der indeholder komplekse ord.

Hvordan virker det? 👷🏼‍♂️

  1. Åben dette link der fører direkte til GPT'en Dejargonizer. Vær dog opmærksom på, at du skal have adgang til en ChatGPT +Plus bruger.
  2. Indsæt en tekst - et akademisk paper, et blogindlæg en nyhedsartikel whatever - og that's it. Dejargonizer vil forsøge at definere hvert fagsprogsterm i teksten for dig.
  3. Svar med et "?" og den vil køre igen mod det fagsprog, den lige har brugt til at definere det foregående fagsprog.
Exploring GPTs: ChatGPT in a trench coat?
The biggest announcement from last week’s OpenAI DevDay (and there were a LOT of announcements) was GPTs. Users of ChatGPT Plus can now create their own, custom GPT chat bots …
💡
Er du interesseret i uddannelsesområdet, så hjælp Learning Lab med at udvikle sig til Danmarks fortrukne nyhedsbrev inden for uddannelse og teknologi.