Hvordan forholder vi os til brugen af AI i undervisning?

Hvordan forholder vi os til brugen af AI i undervisning?

Velkommen til! Dette er vores første udgivelse på learninglab.dk, og forhåbentlig den første af mange. Vi håber på at du, og alle vores (kommende) læsere, har lyst til at læse med, og forhåbentlig blive endnu klogere på krydsfeltet mellem uddannelse og teknologi - et felt der med al sandsynlighed kommer til at udvikle sig rigtig meget i de kommende år.

Nyheder i uddannelsessektoren 🗞️

Regeringen vil fjerne kravet om, at 95 procent af undervisningen i folkeskolen skal udføres af faglærere og planlægger at ændre folkeskolen med færre mål, mindre regulering og mere praktisk fokus. Der vil også være ændringer i krav om daglig motion og en forkortelse af skoleåret.

Tesfaye vil forkorte skoledagen med en time i folkeskolen
Landets folkeskoleelever kan se frem til markant kortere skoledage med regeringens kommende folkeskoleudspil.

Uddannelsesinstitutioner i Danmark styrker undervisningen i klimatilpasning i bygningsdesign- og konstruktionsuddannelser, såsom arkitekter og bygningskonstruktører. Dette sker som reaktion på klimaændringer, herunder hyppige skybrud og stigende vandstand. Studerende lærer at beskytte bygninger mod vand og designe dem til at modstå klimaændringer.

Stormflod på skoleskemaet: Uddannelser skruer op for undervisning i klimasikring
Klimatilpasning er gennem de senere år blevet en fast del af skoleskemaet på byggeriets uddannelser.

En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at ni ud af ti børnehavebørn har adgang til mobil eller tablet derhjemme, og syv ud af ti børn bruger skærme alene. Dette anses for bekymrende, da det går imod anbefalinger om begrænset skærmtid. YouTube er den mest populære platform, selvom den ikke er beregnet til børn under 13 år. Anbefalingen er at gøre skærmtid til et fælles projekt mellem forældre og børn for at undgå overdreven brug.

Små børn sidder foran skærmen over 100 minutter i gennemsnit dagligt
En ny rapport om små børns liv med skærme fra Børns Vilkår viser bekymrende tal, mener organisationen bag.

Teknologi i uddannelsessektoren 💻

Kunstig intelligens (AI) får en stadig større indflydelse på undervisningen i skoler. AI vil effektivisere og forbedre feedback og vurdering af elevernes arbejde samt hjælpe med at aflaste lærer fra nogle af deres opgaver. Der er dog også en bekymring for, at elever bruger AI, som ChatGPT, til snyd i stedet for at lære. Lærernes rolle kan ændre sig, da teknologien kan tage sig af visse opgaver, hvilket giver lærerne mulighed for at fokusere på mere komplekse og kritiske spørgsmål og opgaver.

7 ting du skal vide om AI i skolen
Kunstig intelligens kommer til at ændre undervisning i skolerne på godt og ondt. Professor i uddannelsesvidenskab Nikolaj Elf giver her et indblik i, hvordan skolen vil ændre sig, og hvad vi skal være opmærksomme på.

Hvordan kan kunstig intelligens (AI) påvirke uddannelsessektoren? Artiklen diskuterer fem måder, hvorpå AI kan forbedre undervisningen, inklusiv interaktiv læring, personalisering af undervisning og effektivisering af læreres arbejde. Den påpeger også, at lærere fortsat spiller en vigtig rolle, mens AI har potentiale til at demokratisere uddannelse globalt.

Debat: Fem grunde til, at skolen bør omfavne kunstig intelligens
Kunstig intelligens kommer til at revolutionere vores uddannelsessystem. Det vil nemlig skabe grobund for personlige, interaktive læringsforløb, der tilmed er skalerbare og effektive - samtidig med, at det danner kreative og kritisk tænkende elever.

Kunstig intelligens (AI), såsom ChatGPT, udfordrer uddannelsessektoren, men det bør ikke frygtes. I stedet skal skoler omfavne teknologien. ChatGPT kan levere overbevisende svar og tekst, men det er vigtigt at forstå dens begrænsninger og undgå at bruge den til at snyde i opgaver, der kræver originalitet. AI bør integreres i undervisningen for at forberede elever på teknologiens indflydelse i den virkelige verden og forstå dens etiske aspekter. Potentialet er stort, men det kræver indsigt i AI's funktion og anvendelse.

AI er en bombe under uddannelsessektoren, som lærer må du i offensiven | Uddannelsesbladet
Det nytter ikke at grave skyttegrave og opsætte panser for den trussel, ChatGPT og andre kunstige intelligenser udgør, mener digital ekspert Peter Svarre. Han råder skoler til at omfavne de nye teknologier og sætte dem på skoleskemaet.

Ugens perspektiv ✍️

🛠️ Anbefalede tools

ChatGPT
Get instant answers, find creative inspiration, learn something new.
Your connected workspace for wiki, docs & projects | Notion
A new tool that blends your everyday work apps into one. It’s the all-in-one workspace for you and your team.