Teknologiforståelse i Folkeskolen, AI-Forskning på AU og Skærmtids Påvirkning af Børnehjerner 🧠

Introduktion 👋

Velkommen til udgivelse #3, hvor vi gør status over den seneste uges nyheder indenfor krydsfeltet mellem uddannelse og teknologi.


Nyheder om teknologi i uddannelsessektoren 🗞️

DLF vil have nyt forsøg med teknologiforståelse som fag

DLF foreslår et femårigt forsøgsprogram, hvor teknologiforståelse bliver selvstændigt fag i folkeskolen. Forslaget, del af regeringens digitaliseringsstrategi, omfatter 98 skoler og fokuserer på praktisk kapacitetsopbygning. Målet er lige muligheder i uddannelse og arbejdsliv, med et budget på 160 millioner kroner. Strategien inkluderer kompetenceløft for undervisere.

DLF vil have nyt forsøg med teknologiforståelse som fag
Teknologiforståelse som valgfag er en del af både regeringens skoleudspil og nye digitaliseringsstrategi. En række parter i uddannelsesverdenen og it-branchen påpeger nødvendigheden af et selvstændigt fag og vil bruge 160 millioner kroner på et nyt femårigt forsøgs- og udviklingsprogram.

Perspektiver på teknologi i uddannelsessektoren 💻

NYT AI-CENTER PÅ AU SKAL UNDERSØGE KUNSTIGT INTELLIGENTE SPROGMODELLER

Aarhus Universitet (AU) har oprettet Center for Language Generation and AI (CLAI) for at forske i kunstige intelligente sprogmodeller. Centret, ledet af Mads Rosendahl Thomsen og Rebekah Baglini, vil undersøge teknologiens indvirkning på lingvistik, filosofi og uddannelse. Der arbejdes på en dansk sprogmodel og metoder til at differentiere AI-tekst fra menneskeskabt tekst. CLAI fokuserer på et tværfagligt samarbejde og søger finansiering til nye projekter. Studerendes interesse og ansvarlig brug af teknologien understreges.

Nyt AI-center på AU skal undersøge kunstigt intelligente sprogmodeller – og måske bidrage til udviklingen af et dansk alternativ til ChatGPT
AU’s nye Center for Language Generation and AI (CLAI) bringer 22 forskere fra blandt andet lingvistik, kognitionsvidenskab, litteratur, filosofi og uddannelse sammen om at undersøge og udvikle automatiseret tekstgenerering. Det er en kraftfuld teknologi i rivende udvikling, der kræver, at universite…

23 years of neuroimaging research has revealed the impact of screen time on children’s brains. It’s not all bad

En gennemgang af 23 års neuroimaging-forskning viser, at skærmtid påvirker børns hjerner, men ikke udelukkende negativt. Studiet undersøgte 33 undersøgelser og fandt ændringer i børns præfrontale cortex. Skærmtid kan forbedre fokusering og indlæringsfærdigheder, men også nedsætte funktioner relateret til sprog og kognitiv kontrol. Forskning tyder på, at tidlig digital brug har både positive og negative effekter på børns kognitive udvikling. Yderligere forskning anbefales for at forstå den fulde indvirkning af skærmtid og digitale oplevelser på børneudviklingen.

23 years of neuroimaging research has revealed the impact of screen time on children’s brains. It’s not all bad
A new analysis of brain scans looked at how screen time in children leads to changes in the prefrontal cortex, but the impact of media use was not all negative.

Gode takter i digitaliseringsstrategi, men et par røde lamper blinker

Anja C. Jensen fra HK Danmark reagerer på regeringens nye digitaliseringsstrategi. Hun roser indsatsen for teknologiforståelse i skoler og et digitalt løft i de videregående uddannelser. Anja C. Jensen opfordrer til, at teknologiforståelse ikke blot er et valgfag, men en integreret del af undervisningen. Hun fremhæver også vigtigheden af uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken, samt styrkelse af de korte og mellemlange videregående uddannelser. Regeringens strategi indebærer en investering på 800 millioner kroner over fire år til digital udvikling.

Gode takter i digitaliseringsstrategi, men et par røde lamper blinker | HK Danmark
Positivt med teknologiforståelse på skoleskemaet samt et digitalt løft på de videregående uddannelser – men glem nu ikke mennesket og medarbejderinddragelsen, påminder HK’s formand og medlem af regeringens Digitaliseringsråd, Anja C. Jensen.

Anvendelse af teknologi 🎓

3 Ways Educators Can Use Artificial Intelligence

K-12 undervisere bruger i stigende grad AI, med omkring 33% der anvender generativ AI i klasseværelset. AI bruges til at:

  1. Tilbyde individualiseret undervisning og gøre tutoring mere overkommelig.
  2. Forbedre tilpasninger for elever med handicap gennem screeningsværktøjer.
  3. Automatisere manuelle og gentagne opgaver, hvilket letter lærernes arbejdsbyrde.

AI's potentiale til at gøre uddannelse mere tilgængelig og effektiv anerkendes bredt.

3 Ways Educators Can Use Artificial Intelligence
The director of the Institute of Education Sciences says that schools can’t afford not to embrace generative AI in the classroom.